SCADA – system, który zmienia język maszyn na język ludzi

Technologie

31-07-2021

System SCADA to jedno z kluczowych rozwiązań informatycznych dla szerokiej grupy zakładów przemysłowych. Tego rodzaju oprogramowanie daje bowiem możliwość precyzyjnego kontrolowania nie tylko zasobów o różnej wielkości, ale również całych zakładów produkcyjnych. SCADA to łatwość monitorowania wszystkich procesów oraz szybkość podejmowania decyzji biznesowych w oparciu o wiarygodne dane.

Czym jest oprogramowanie SCADA?

SCADA to akronim od wyrażenia „Supervisory Control and Data Acquisition”, co oznacza, w wolnym tłumaczeniu, „kontrolę nadzorczą i akwizycja danych”. Firmy wykorzystują oprogramowanie SCADA do monitorowania i kontrolowania urządzeń zarówno w pojedynczych zakładach, jak i w całych grupach organizacyjnych, a także do gromadzenia i rejestrowania danych dotyczących realizowanych operacji. Mówiąc w skrócie, SCADA to system informatyczny nadzorujący przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego, a jego głównym celem jest przede wszystkim zwiększenie wydajności produkcji.

SCADA w procesie produkcyjnym

Oprogramowanie SCADA pełni funkcję nadrzędną nad warstwą sterowania, co oznacza, że system ten przetwarza dane, które zbierają sterowniki PLC lub falowniki bezpośrednio z urządzeń wykonawczych. Sterownik PLC wykonuje operacje sterowania zgodnie z programem, na podstawie wejść (dane z urządzeń pomiarowych i wykonawczych). Następnie wysyła informacje do systemu SCADA, gdzie następuje ich przetwarzanie. Na ich podstawie powstaje wizualizacja i z poziomu SCADA operator może nie tylko obserwować stan procesu produkcyjnego, ale może również zadawać parametry procesu, wyłączyć/włączyć proces lub prowadzić sterowanie w trybie ręcznym.

System SCADA pozwala nie tylko na sterownie procesem produkcyjnym, ale również umożliwia wykrywanie alarmów oraz informuje o nich operatora, który może szybko zareagować na pojawiające się błędy i nieprawidłowości. Nie zapominajmy o tym, że oprogramowanie SCADA archiwizuje wszystkie dane z procesu produkcyjnego, a także może tworzyć pełne i zindywidualizowane raporty.

Zastosowanie

Systemy SCADA wykorzystuje się obecnie w najróżniejszych branżach, zarówno dla małych i dużych organizacji. Przykłady zastosowania:

 • Energia i infrastruktura
 • Żywność i napoje
 • Przemysł farmaceutyczny
 • Przemysł motoryzacyjny
 • Wodociągi i ścieki
 • Transport
 • Budownictwo
 • Zastosowania ogólnoprzemysłowe

 

W wielu sektorach i organizacjach SCADA jest kluczowym systemem odpowiedzialnym za to, w jaki sposób monitorują one realizowane przez siebie procesy oraz jak wykorzystują zgromadzone dane operacyjne. W przypadku tego oprogramowania głównym kryterium nie jest dziedzina, w której ma pracować, ale zakres i konkretne potrzeby użytkownika. SCADA sprawdzi się wszędzie tam, gdzie niezbędne jest rzetelne zbieranie danych, pełen nadzór, szybkie alarmowanie i precyzyjna kontrola całego procesu.

Korzyści, jakie daje oprogramowanie scada:

 • łatwy inżyniering
 • udoskonalone zarządzanie danymi
 • większa przejrzystość procesów
 • zwiększona wydajność operacyjna
 • większa użyteczność sterowania procesami
 • mniej przestojów
 • prosta integracja z maszynami i infrastrukturą

 

SCADA – system, który zmienia język maszyn na język ludzi

Podobne artykuły