Instalacja hydrauliczna w domu – z czego i jak ją prawidłowo wykonać?

Budownictwo

22-09-2020

Instalacja hydrauliczna to podstawowa instalacja obecna w każdym domu. Jej zadaniem jest dostarczanie bieżącej, ciepłej i zimnej wody do dostępnych w budynku punktów jej poboru. Od jakości wykonania oraz rodzaju użytych materiałów zależy zarówno trwałość samej instalacji, jak i wygoda jej użytkowania. Instalacja hydrauliczna w domu powinna być wykonana przez fachowców, którzy zadbają o jej prawidłową realizację.

Jak wykonywana jest instalacja hydrauliczna w domu?

Instalacja wodociągowa powinna być wykonywana przez specjalistę. Do jej realizacji niezbędna jest bowiem wiedza, doświadczenie i praktyczne umiejętności, których posiadanie gwarantuje uniknięcie takich nieprzyjemnych sytuacji, jak przecieki czy nawet uszkodzenie całej instalacji w trakcie jej użytkowania. Zatrudniając fachowca warto zweryfikować, w jakiej technologii się specjalizuje i czy jest ona zgodna z naszą wizją domowej instalacji wodnej. Niektórzy specjaliści chętniej pracują bowiem bowiem na rurach z tworzyw sztucznych i to w pracy z nimi są najlepsi, jeszcze inni natomiast będą preferowali rury miedziane.

Kształt instalacji wodnej jest w dużej mierze uwarunkowany sposobem podgrzewania wody. Można to bowiem robić centralnie lub za pomocą miejscowych podgrzewaczy. W pierwszej sytuacji, do centralnego podgrzewacza należy doprowadzić zimną wodę, a od niego rury z ciepłą i zimną wodą. W przypadku korzystania z kilku podgrzewaczy, doprowadza się do nich tylko zimną wodę, która będzie niezależnie podgrzewana przy każdej baterii. Rury powinny być prowadzone bez zbędnych załamań, możliwie jak najkrótszą drogą.

Istnieją dwa sposoby rozprowadzania rur. Pierwszy polega na odprowadzeniu od przyłącza wody pionowego przewodu doprowadzającego wodę na poszczególne piętra. Od pionu odchodzą poziome odgałęzienia, które rozprowadzają wodę do poszczególnych baterii. Drugi sposób zakłada natomiast zastosowanie rozdzielaczy, od których biegną osobne rury prowadzące do każdego punktu poboru wody. Bez względu na wybór sposobu, należy pamiętać, że rury z wodą ciepłą muszą znajdować się zawsze ponad tymi z zimną.

Instalacja hydrauliczna w domu – z czego i jak ją prawidłowo wykonać?

Instalacja hydrauliczna w domu – przegląd materiałów

Instalacja hydrauliczna w domu może być wykonana z różnych materiałów. Do najczęściej stosowanych należą rury metalowe (z miedzi lub stali), rury z tworzyw sztucznych lub tzw. rury warstwowe zbudowane z różnych, połączonych ze sobą materiałów. Najpopularniejsze i najczęściej wybierane są obecnie rury z tworzyw sztucznych, które są lekkie, mało wymagające w obróbce, montażu i łączeniu oraz odporne na osady i korozję. Warto jednak mieć świadomość, że z czasem tworzywa sztuczne starzeją się, przez co mogą ulegać uszkodzeniom zwłaszcza pod wpływem gorącej wody.

Alternatywą dla rur z tworzyw sztucznych są rury miedziane, których podstawowym mankamentem jest z kolei wysoka cena. Wykonana z rur miedzianych instalacja hydrauliczna w domu jest jednak trwalsza i odporniejsza na działanie wysokich temperatur, osadzanie się kamienia oraz posiada pożądane właściwości antybakteryjne. Jej wadą, oprócz kosztu, jest natomiast podatność na korozję, w związku z czym rury miedziane nie są polecane do stosowania w miejscach o kwaśnej, czyli miękkiej wodzie.

Podobne artykuły