• silnikliniowy.pl
    Dynamika
  • silnikliniowy.pl
    Prędkość
  • silnikliniowy.pl
    Precyzja

Baza wiedzy o silnikach liniowych

FAQ


Co to jest silnik liniowy?
Jakie są zalety silnika liniowego?
Co to jest silnik rdzeniowy?
Co to jest silnik bezrdzeniowy?
Co to jest silnik próżniowy?
Co to jest silnik momentowy?

Co to jest silnik liniowy?
Gdyby pokroili Państwo obrotowy serowonapęd na plasterki i rozłożyli go płasko, otrzymacie zasadniczo silnik liniowy. Rotor z magnesami trwałymi staje się stacjonarną częścią silnika liniowego (zwaną także częścią drugorzędną lub modułem magnetycznym) a stator, zawierający uzwojenie cewki, staje się częścią ruchomą (zwaną również podstawową, lub cewką).
Silniki liniowe pracują na prąd zmienny, przy użyciu serwosterowników, często identycznych, jakie używane są w serwonapędach obrotowych. Część podstawowa silnika liniowego jest podłączona do zasilania celem wytworzenia pola magnetycznego. Zmiana fazy prądowej w cewkach powoduje zmianę biegunowości każdej cewki. Siły przyciągania i odpychania pomiędzy cewkami w części podstawowej oraz magnesami w części drugorzędnej powodują ruch części podstawowej i wygenerowanie przez nią siły liniowej. Częstotliwość zmiany prądu steruje prędkością ruchu, a natężenie prądu określa wytworzoną siłę.

Jakie są zalety silnika liniowego?
Silniki liniowe nazywane są także układami napędu bezpośredniego, ponieważ obciążenie jest bezpośrednio sprzężone z silnikiem. Eliminuje to konieczność użycia komponentów elastycznych, takich jak przekładnie i sprzężenia, które powodują luzy i błędy dynamiczne. Ponieważ silniki te nie są zależne od komponentów napędu mechanicznego takich jak śruby kulowe, paski i układy zębatkowe, charakteryzują się o wiele lepszą dokładnością i powtarzalnością bez wahań prędkości. Brak części obrotowych i recyrkulacyjnych sprawia także, że silniki te nie wymagają praktycznie żadnej konserwacji, co przyczynia się do zmniejszenia ogólnych kosztów eksploatacyjnych w porównaniu z tradycyjnymi układami napędowymi.
Co, jeśli silnik standardowy nie wystarcza? Istnieją różne możliwości dopasowania silników do wymogów klienta. Mogą to być proste przeróbki, np. zmiana złącza, aż po silniki skonstruowane od początku całkowicie wg wymogów klienta. Nasz dział technologii i rozwoju oferuje niemal nieskończoną ilość opcji w tym zakresie.

Co to jest silnik rdzeniowy?
Silnik rdzeniowy to silnik liniowy zaprojektowany i skonstruowany z użyciem rdzenia. Rdzeniowe silniki liniowe posiadają uzwojenia zamocowane w laminowanym stosie rdzenia. Długość i liczba uzwojeń określają ilość siły wygenerowanej przez silnik, w oparciu o siłę przyciągania magnetycznego pomiędzy rdzeniem części podstawowej a magnesami trwałymi części drugorzędnej oraz siłę magnetyczną wygenerowaną na uzwojeniach. Te silniki liniowe charakteryzują się niezwykle dużą siłą ciągłą jak na ich rozmiary, od 60N dla małych silników TM, aż do 3000N dla napędu TBW z chłodzeniem wodnym. Siły przejściowe są jeszcze wyższe, osiągając do 6000N. Dzięki dużym siłom ciągłym oraz dobremu rozproszeniu ciepła, rdzeniowe silniki liniowe to idealny wybór dla aplikacji w branży tłoczenia, formowania i obróbki mechanicznej. Cała ta moc skrywa się w zadziwiająco niewielkiej konstrukcji. Jej mały rozmiar, kompaktowa budowa oraz duża gęstość siłowa pozwalają na wszechstronność projektów zastosowań. Możliwość łączenia razem kilku silników, szeregowo lub równolegle, jeszcze bardziej rozszerza zakres ich wykorzystania. Od czego pochodzi nazwa silnika rdzeniowego? Rdzeniowy silnik liniowy składa się z cewki (element podstawowy) oraz modułu magnetycznego (element drugorzędny).
• Uzwojenia elementu podstawowego są nawinięte na zęby laminowanego, wykonanego z żelaza, rdzenia - stąd nazwa „rdzeniowy”. Dlaczego wybrać silnik rdzeniowy? Ponieważ w rdzeniowych silnikach liniowych występuje niewielka szczelina powietrzna pomiędzy częścią podstawową a drugorzędną, ich opór magnetyczny jest niewielki a siła (indukcja) magnetyczna duża. Dzięki temu mogą one generować bardzo duże siły ciągłe. Ponadto budowa rdzeniowego silnika liniowego ułatwia przepływ ciepła z laminatu do konstrukcji, co daje dobre zarządzanie ciepłem.
• Oznacza to, że ograniczenia temperaturowe oraz kwestia przegrzewania nie są tak istotne dla silników rdzeniowych jak w przypadku ich bezrdzeniowych odpowiedników. W jaki sposób redukuje się efekt „coggingu” w silnikach rdzeniowych? W celu zmniejszenia efektu „coggingu” w rdzeniowych silnikach liniowych firma Tecnotion zastosowała dwa środki. Po pierwsze wykorzystano ukośny układ modułu magnetycznego, który upłynnia ruch rdzenia. Po drugie, silniki rdzeniowe Tecnotion posiadają lamiant przeznaczony specjalnie do rdzenia, skonstruowany z myślą o redukcji efektu „coggingu”.
• W układzie silnika liniowego rozbudowany system sprzężenia zwrotnego i sterowania również mogą odgrywać ważną rolę w dalszej kompensacji efektu „coggingu”. Jakie są typowe zastosowania silników rdzeniowych? Duże siły oraz niskie rozproszenie cieplne rdzeniowych silników liniowych powodują, iż doskonale nadają się one do zastosowań w obróbce maszynowej, cięciu strumieniem wody i lasera oraz w automatyce produkcyjnej. Konstrukcja Tecnotion, gwarantujące słaby efekt „coggingu”, pozwala także na wykorzystanie tych silników w aplikacjach druku wielkoformatowego, gdzie jednostajny i precyzyjny ruch jest czynnikiem krytycznym. Czy można sprzęgać ze sobą silniki rdzeniowe? Można sprzęgać pojedyncze cewki rdzeniowe w obrębie jednej serii i o tej samej stałej silnika. Można to wykonać na dwóch osobnych ścieżkach magnetycznych dla aplikacji typu bramowego lub na pojedynczej ścieżce magnetycznej w celu uzyskania większej siły. Ta druga opcja jest szczególnie interesująca dla zmniejszania kosztów w aplikacjach o długim suwie. Sprzęgając dwie cewki można wykorzystać cewkę mniejszej serii oraz ścieżkę magnetyczną. Zmniejszy to koszt ścieżki magnetycznej. Więcej szczegółowych informacji znajdziecie Państwo w instrukcji rdzeniowego silnika liniowego.

Co to jest nominalna szczelina powietrzna?
Tecnotion nie określa nominalnej szczeliny powietrznej ze względu na wykończenie cewki i modułu magnetycznego wykonywane z odlewu. Wykończenie takie utrudnia dokładny odczyt szczeliny powietrznej przy użyciu miernika wypełnienia. Dla uzyskania precyzyjnego pomiaru Tecnotion zaleca obliczenie szczeliny powietrznej z całkowitej wartości wysokości montażowej. Wysokości te znajdziesz w instrukcji rdzeniowego silnika liniowego. Co dzieje się w przypadku zwiększenia szczeliny powietrznej? Szczelinę powietrzną pomiędzy modułami magnetycznymi a cewką można zwiększyć w celu pominięcia kwestii tolerancji luzów lub odchyleń w zakresie równoległości lub płaskości. Może okazać się to bardzo przydatne szczególnie przy zastosowaniach wielkoosiowych. Większa szczelina powietrzbna powoduje jednak spadek mocy silnika. Spadek siły nie jest liniowy i jest różny dla siły ciągłej i siły przyciagania. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w instrukcji rdzeniowego silnika liniowego. Czy silniki rdzeniowe mogą pracować w warunkach podciśnienia? W przypadku, gdy nie można zastosować bezrdzeniowego silnika liniowego do aplikacji próżniowych, można wykorzystać specjalne rozwiązania pozwalające na przystosowanie do pracy w warunkach podciśnienia silników rdzeniowych. Prosimy o kontakt z Tecnotion w celu uzyskania dokładniejszych informacji.

Jak instalować silnik rdzeniowy?
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w instrukcji rdzeniowego silnika liniowego oraz zakładce zabudowa. Jak umocowana jest cewka na ścieżce magnetycznej? Jedynie otwory na kołki ustalające cewki wyrównują się na całej długości osi modułu magnetycznego. Uzwojenie cewki nie znajduje się w środku cewki. Zawsze należy sprawdzać wymiary określone w instrukcji rdzeniowego silnika liniowego.

Czy dla silników rdzeniowych dostępne jest chłodzenie wodne?
Serie TL i TBW wyposażone są we wbudowane przewody chłodzenia wodnego. Wykorzystywane są one w przypadku konieczności użycia chłodzenia wodą w celu uzyskania wyższej siły ciągłej. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w instrukcji rdzeniowego silnika liniowego.

Czy dostępne są pliki CAD?
Tak, prosimy zajrzeć do sekcji materiałów do pobrania na stronie www.tecnotion.com.

Co to jest silnik bezrdzeniowy?
W odróżnieniu od silnika rdzeniowego te silniki posiadają cewki bezrdzeniowe. Pomiędzy cewką a ścieżką magnetyczną nie występują więc siły przyciągania ani efekt „coggingu”. Dzięki temu silniki bezrdzeniowe są lekkie, o doskonałej precyzji, stałej siły liniowej oraz niezwykle dynamicznej prędkości, przyspieszeniu i wytracaniu prędkości. Zakres sił ciągłych wynosi od 10N aż do 846N z siłą pośrednią do 4200N. Zalety silników bezrdzeniowych są optymalne dla zastosowań wymagających małych mas przesuwanych z maksymalną precyzją przy dużej prędkości roboczej, szczególnie w obszarach takich jak:
Półprzewodniki,
wyświetlacze płaskie,
etapy inspekcji produkcji,
etapy ultraprecyzyjne,
medycyna/nauki przyrodnicze/automatyka laboratoryjna,
optyka.

Od czego pochodzi nazwa silnika bezrdzeniowego?
Silniki bezdrdzeniowe zbudowane są, jak sugeruje ich nazwa, bez rdzenia w części podstawowej (w cewce). Cewki zamocowane są w rdzeniu niemagnetycznym a część drugorzędna ma zwykle kształt litery U i posiada ułożone przeciwlegle dwa moduły magnetyczne. Cewka bezrdzeniowa przemieszcza się w przestrzeni pomiędzy modułami magnetycznymi. Ponieważ w cewce nie występuje żelazo, nie występują także siły przyciągania pomiędzy cewką a modułami magnetycznymi.

Dlaczego wybrać silnik bezrdzeniowy?
Brak żelaza w cewce oferuje szereg zalet względem rdzeniowych silników liniowych. Po pierwsze, w przypadku, gdy bezrdzeniowy silnik liniowy zostaje zabudowany w układ silnika liniowego, łożyska wspierające nie muszą wytrzymywać wysokich sił przyciągania pomiędzy elementem podstawowym a drugorzędnym. Stosunkowo niewielkie siły działające na łożyska powodują ich dłuższą żywotność. Po drugie brak sił przyciągania sprawia, że silniki bezrdzeniowe są prostsze i bezpieczniejsze w montażu. Budowa bezrdzeniowa eliminuje także efekt „coggingu”, stan występujący w silnikach rdzeniowych, spowodowany przyciąganiem cewki do ścieżki magnetycznej. Wobec braku efektu „coggingu”, bezrdzeniowe silniki liniowe zapewniają o wiele płynniejszy ruch niż silniki rdzeniowe. Bezrdzeniowe silniki liniowe uzyskują szybkie ruchy i szybkie czasy ustalania wskutek niskiej indukcyjności (zdolności do gromadzenia energii) cewek. Dzięki temu stanowią doskonały wybór dla zastosowań o dużej dynamice.

Jaki jest efekt „coggingu” dla silników bezrdzeniowych?
Ponieważ w cewce nie występuje żelazo, nie ma także sił przyciągania pomiędzy cewką a modułami magnetycznymi a zatem silniki bezrdzeniowe nie generują efektu „coggingu”.

Jakie są typowe zastosowania silników bezrdzeniowych?
Niewielka przenoszona masa silnika bezrdzeniowego w połączeniu z płynnym ruchem sprawia, iż silniki te są idealne do zastosowania w branży półprzewodników, drukarstwie, przemyśle opakowań oraz w aplikacjach pomiarowo badawczych.

Czy można sprzęgać silniki bezrdzeniowe ze sobą?
Można sprzęgać pojedyncze silniki bezrdzeniowe w obrębie jednej serii i o tej samej stałej silnika. Można to wykonać na dwóch osobnych ścieżkach magnetycznych dla aplikacji typu bramowego lub na pojedynczej ścieżce magnetycznej w celu uzyskania większej siły. Ta druga opcja jest szczególnie interesująca dla zmniejszania kosztów w aplikacjach o długim suwie. Sprzęgając dwie cewki można wykorzystać cewkę mniejszej serii oraz ścieżkę magnetyczną. Zmniejszy to koszt ścieżki magnetycznej. W celu uzyskania dokładniejszych informacji prosimy o kontakt z Tecnotion.

Czy silniki bezrdzeniowe mogą pracować w warunkach podciśnienia?
Tak, prosimy zapoznać się z informacjami o serii bezrdzeniowych silników liniowych do zastosowań próżniowych.

Jak zainstalować silnik bezrdzeniowy?
Zapoznaj się z instrukcją naszego bezrdzeniowego silnika liniowego.

Dlaczego wybrać silnik bezrdzeniowy do zastosowań próżniowych?
Bliski krewny naszej serii U, silnik bezrdzeniowy do zastosowań próżniowych posiada specjalnie zaprojektowaną cewkę i moduły magnetyczne, umożliwiające pacę w warunkach podciśnienia do 10-8 mBar. Oprócz tych cech, przejętych od naszych zwykłych silników bezrdzeniowych, seria ta charakteryzuje się małym ciężarem oraz doskonałą precyzją; generuje ponadto niezwykle równomierny ruch oraz uzyskuje najmniejszą ilość odgazowania dla produktów seryjnych tego typu. Niewielkie odgazowanie może okazać się zasadnicze dla określonych zastosowań, co dokładnie przebadaliśmy. Na żądanie jesteśmy w stanie dostarczyć dokładne specyfikacje oraz parametry eksploatacyjne. Gospodarka cieplna stanowi jedno z głównych wyzwań w warunkach podciśnienia. Zaprojektowaliśmy więc cewki tak, by uzyskać skrajnie niski opór cieplny, pozwalający na szybkie oddawanie ciepła z cewki. Wbudowane czujniki temperatury i czujniki odcinające przez cały czas zapewniają zabezpieczenie termiczne. Główne branże czerpiące korzyści z takich silników to, np.:
• Półprzewodniki
• Wyświetlacze płaskoekranowe
• Etapy inspekcyjne
• Litografia Aplikacje z wiązkami jonowymi/ elektronowymi

Co to jest silnik próżniowy?
Rosnąca liczba aplikacji hi-tech wymaga rozwiązań próżniowych minimalizujących ryzyko wystąpienia niepożądanych reakcji chemicznych lub zanieczyszczeń procesu lub sprzętu. Ruch to jedno z największych wyzwań w środowisku próżniowym. Czynnikami krytycznymi w zastosowaniach próżniowych są sprawność techniczna, wszechstronność, niezawodność i odgazowanie, a błąd jednego z nich może oznacza długie przestoje. Przy pierwotnej inwestycji należy uwzględnić całkowite koszt eksploatacyjne. Koszty konserwacji układów mechanicznych pracujących w próżni mogą być wysokie. Silniki liniowe do zastosowań próżniowych nie posiadają ruchomych części i nie występują w nich tarcia, a zatem nie wymagają konserwacji. Ponadto, silniki liniowe Tecnotion umieszczane są w próżni w całości i nie wymagają koryta podającego, co obniża koszty. High Silniki liniowe Tecnotion do zastosowań próżniowych zbudowane są z cewki i modułu magnetycznego zaprojektowanych specjalnie do użytku w dużych wartościach podciśnienia do 10-8 mBar przy najmniejszym możliwym odgazowaniu dla produktu seryjnego.

Jak instalować silnik próżniowy?
Prosimy o kontakt z Tecnotion w celu uzyskania szczegółowych informacji. Wskazówki znajdziecie Państwo w instrukcji naszego bezrdzeniowego silnika liniowego.

Co to jest silnik momentowy?
Silniki momentowe to silniki napędu bezpośredniego z magnesem trwałym, obracające się wzdłuż osi. Mogą być wykorzystywane tam, gdzie wymagany jest ruch obrotowy i w porównaniu z konwencjonalnymi serwonapędami posiadają szereg zalet. Nasze silniki momentowe są niezwykle kompaktowe, zapewniają niezwykle sztywną ścieżkę napędową, eliminują czasochłonne procedury montażowe, nie wymagają dosłownie żadnej konserwacji i można je zabudować bezpośrednio na konstrukcji maszyny a szeroka średnica wewnętrzna pozwala na poprowadzenie przewodów i kabli. Ponadto cała seria wyposażona jest w całkowicie uszczelnione statory oraz wbudowane termiczne czujniki zabezpieczające i czujniki pomiarowe. Dzięki wartościom znamionowym ciągłego momentu obrotowego w zakresie 0,7 Nm - 40 Nm, silniki te odgrywają zasadniczą rolę w zwiększaniu dostępności oraz oszczędności dla wielu zastosowań w branżach takich, jak:
• Półprzewodniki
• Drukarstwo
• Robotyka
• Oprzyrządowanie maszynowe

Dlaczego wybrać silnik momentowy?
Dogłębna wiedza firmy Tecnotion w dziedzinie budowy silników pozwoliła na skonstruowanie zaawansowanej serii silników momentowych QTR. W porównaniu z pozostałymi silnikami momentowymi, seria QTR oferuje produkty o doskonałym momencie obrotowym, wyróżniające się niewielkim rozmiarem i ciężarem. QTR posiada małą wysokość konstrukcyjną i większą średnicę wewnętrzną przy takich samych lub lepszych parametrach momentu obrotowego w porównaniu z innymi silnikami momentowymi. Niewielki ciężar silnika umożliwia usprawnienie całości etapów projektowych i obniża całkowite koszty eksploatacyjne w danej aplikacji. Długoletnie doświadczenie Tecnotion w projektowaniu cewek odzwierciedla się także w charakterystyce oporu termicznego QTR. Seria QTR umożliwia zaawansowane zarządzanie parametrami termicznymi w porównaniu z produktami konkurencyjnymi, co polepsza min. niezawodność silnika. Seria QTR charakteryzuje się także słabym efektem „coggingu”, podobnie jak silniki rdzeniowe Tecnotion, co gwarantuje stabilność parametrów eksploatacyjnych oraz precyzyjną dokładność pozycjonowania.

Jakie są dostępne rozmiary silników momentowych?
Podstawowy zakres wartości momentu obrotowego obejmuje serię trzech średnic zewnętrznych 105, 133 i 160 mm dla największego silnika. Każda seria posiada pięć wysokości konstrukcyjnych od 17mm do 92mm.

Jak instalować silnik momentowy?
Prosimy zaznajomić się z instrukcją naszego silnika momentowego.

Co to jest ruchomy silnik magnetyczny?
Ruchomy silnik magnetyczny to odwrócony silnik liniowy wykorzystujący stałą ścieżkę magnetyczną i ruchome moduły magnetyczne. Seria MM przełamuje barierę ruchu liniowego umożliwiając ruchomym modułom magnetycznym ruch wzdłuż zakrzywionej ścieżki magnetycznej. Ruchome moduły magnetyczne mogą być sterowane pojedynczo lub w grupach i mogą poruszać się zupełnie niezależnie od siebie. Budowa jest w pełni modułowa z komponentami, które można dopasowywać w zależności od aktualnych potrzeb danej aplikacji. Brak stykających się części oraz stałe okablowanie powodują, że układ nie wymaga żadnej konserwacji. Jest niezawodny, oszczędny, elastyczny i precyzyjny. Możliwości jego zastosowania są praktycznie nieograniczone.

Co to jest ruchomy silnik magnetyczny?
Ponieważ wszystkie ruchome moduły magnetyczne mogą być sterowane niezależnie, możliwych jest wiele zastosowań. Dwa ruchome moduły mogą współpracować, powodując działanie zaciskowe lub wykorzystując kinematykę do obrabiania materiałów. Poszczególne ruchome moduły magnetyczne mogą poruszać się z różnymi prędkościami, w różnym kierunku i odległości pomiędzy sobą. Taka elastyczność ruchu umożliwia póżniejsze opracowanie bardziej złożonych zastosowań.

Co to jest efekt „coggingu”?
Efekt „coggingu” wynika z budowy silnika rdzeniowego. Rdzeń posiada „ulubione” pozycje względem magnesów i silnik musi zmieniać swoją siłę ciągu, aby przejść przez te pozycje. W ten sposób generowany jest ruch, który jest mniej płynny niż ruch silnika bezrdzeniowego i który można porównać do przemieszczania sie po staromodnej tarze do prania. Więcej szczegółowych informacji znajdziecie Państwo w odpowiedzi na pytanie: “W jaki sposób redukuje się efekt „coggingu” w silnikach rdzeniowych?”

Co to jest silnik synchroniczny?
Układ silnika z liniową relacją pomiędzy częstotliwością prądu a częstotliwością ruchu.

Co to jest siła szczytowa?
Siła wytworzona przez silnik za punktem nasycenia w nieliniowym obszarze stałej siłowej. Faktyczna wartość stałej siłowej dla siły szczytowej jest o 26% mniejsza niż wartość liniowa. Ma to zastosowanie wyłącznie dla silników rdzeniowych. Skuteczność przejścia prądu w siłę jest mniejsza i powoduje szybsze nagrzewanie się cewki. Dla siły szczytowej wzrost temperatury wynosi 10°C/s.

Co to jest siła pośrednia?
W silnikach rdzeniowych siła pośrednia jest to siła wytwarzana przez silnik tuż za punktem nasycenia stałej siłowej. Faktyczna wartość stałej siłowej jest o 14% niższa niż wartość liniowa. Cewka nagrzeje się o 6°C/s. Silniki bezrdzeniowe nie posiadają punktu nasycenia stałej siłowej. Siłę pośrednią określa się na podstawie tolerowanej rozszerzalności materiału wskutek zwiększonej temperatury cewki. Dla silników rdzeniowych wzrost ten występuje przy 20°C/s. Siła ciągła z chłodzeniem powietrznym Siła ciągła dla cewki niechłodzonej wodą. Przy sile ciągłej przyrost i rozproszenie ciepła w cewce są jednakowe. Rozproszenie odbywa się wyłącznie poprzez przewodzenie ciepła, konwekcję i promieniowanie. Siła ciągła silników liniowych Tecnotion określona została dla temperatury powierzchni montażowej 20°C. Opór cieplny, przy zastosowaniu radiatora aluminiowego, wynosi 0,05K/W. Siła ciągła z chłodzeniem wodnym Przy sile ciągłej przyrost i rozproszenie ciepła w cewce są jednakowe. Dla silników liniowych Tecnotion powierzchnia montażowa musi mieć temperaturę 20°C. Opór cieplny dla chłodzenia wodnego, przy zastosowaniu radiatora aluminiowego, wynosi 0,02K/W.

Co to jest stała siłowa?
Stosunek pomiędzy siłą w niutonach a ciepłem rozproszonym w watach [N^2/W]. Wyższa wartość stałej oznacza, że silnik rozprasza mniej ciepła dla wytworzenia określonej wielkości siły. Wartość spada przy wyższych temperaturach cewki. Spowodowane jest to zwiększeniem oporu uzwojenia Rph-ph S=(K^2/(3*Rph-ph).

Co to jest szczytowa back EMF faza-faza?
Siła przeciwelektromagnetyczna. Podczas pracy silnik liniowy działa także jako generator. Wartość Back EMF opisuje współczynnik pomiędzy wytworzonym napięciem, a prędkością silnika [V/m/s]. Jeśli wygenerowane napięcie jest niemal równe napięciu magistrali systemu, silnik nie będzie już pracował z większą prędkością.

Czujnik temperatury
Czujnik temperatury służy do monitorowania temperatury cewki. Silniki rdzeniowe i momentowe wyposażono w czujniki KTY. Silniki bezrdzeniowe wyposażono w czujniki NTC.

Czujnik temperatury KTY
Czujniki temperatury dla serii silników rdzeniowych i momentowych. Czujnik posiada dodatni współczynnik temperatury i oporu.

Czujnik temperatury NTC
Czujniki temperatury dla serii silników bezrdzeniowych. Ten czujnik nie posiada komponentów ferromagnetycznych, co zapobiega siłom przyciągania w obrębie modułu magnetycznego. Czujnik posiada ujemny współczynnik temperatury i oporu.

Temperaturowy czujnik zabezpieczający (odcinający)
Czujnik odcinający służy do zabezpieczenia silnika przed uszkodzeniem wskutek przegrzania. Czujnik typu PTC-1k posiada dodatni współczynnik temperatury i oporu. W okolicach wartości 110°C opór wzrasta w postępie geometrycznym. Wyjście czujnika może posłużyć jako wejście dla sterownika w celu odcięcia prądu i zabezpieczenia cewki przed uszkodzeniem.

Opór na fazę
Wartość oporu [Om] jednej fazy silnika. Wartości tej nie można sprawdzić na przewodach silnika. Ze względu na gwiazdową konfigurację silnika zmierzona zostałaby wartość podwójna.

Indukcja na fazę
Wartość indukcji w [mili henr] jednej fazy silnika. Wartości tej nie można sprawdzić na przewodach silnika. Ze względu na gwiazdową konfigurację silnika zmierzona zostałaby wartość podwójna.

 Statystyki

www.000webhost.com